analiza podataka


analiza podataka
Data Analysis
* * *
• data analysis

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • CER Computer — CER (Serbian: Cifarski Elektronski Računar Digital Electronic Computer ) was a series of early computers (based on vacuum tubes and transistors) developed by Mihajlo Pupin Institute (Serbia) in the 1960s and 1970s. Models: CER 10 1960, based on… …   Wikipedia

  • multidimenzionalan — mȕltidimenzionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji ima mnogo dimenzija; velik, sveobuhvatan SINTAGMA multidimenzionalna analiza analiza koja se zasniva na korelaciji između velikog broja podataka, varijabli ETIMOLOGIJA multi + v. dimenzija …   Hrvatski jezični portal

  • input — (izg. ìnput) m DEFINICIJA 1. inform. ulaz, unošenje podataka u kompjuter, ulazna informacija, opr. output 2. tehn. stražnji priključak na nekim uređajima koji služi za priključivanje kabela sa signalom i unosom iz drugih jedinica; ulaz, opr.… …   Hrvatski jezični portal

  • Milan Bandić — on 28 May 2011 50th and 52nd Mayor of Zagreb Incumbent Assumed office …   Wikipedia

  • pȍslōvan — pȍslōv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji je u vezi s poslom, koji se odnosi na posao [∼ni razgovor] 2. {{001f}}koji vodi i organizira posao; poduzetan ∆ {{001f}}∼na analiza ekon. postupak skupljanja podataka o svim zadacima, aktivnostima, i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spȅktrālan — spȅktrāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji pripada spektru, koji je dio spektra 2. {{001f}}koji se očituje kao različitost spektra, koji dopušta razna mišljenja i ravnopravne odnose u pogledima na probleme itd. [∼na organizacija (političke… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spektralan — spȅktrālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji pripada spektru, koji je dio spektra 2. koji se očituje kao različitost spektra, koji dopušta razna mišljenja i ravnopravne odnose u pogledima na probleme itd. [spektralna organizacija… …   Hrvatski jezični portal

  • poslovan — pȍslōvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji je u vezi s poslom, koji se odnosi na posao [poslovni razgovor] 2. koji vodi i organizira posao; poduzetan SINTAGMA poslovna analiza ekon. postupak skupljanja podataka o svim zadacima,… …   Hrvatski jezični portal

  • financijski — finàncījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na financije [financijsko poslovanje] SINTAGMA financijska analiza ekon. skup metoda i tehnika kojima se računovodstvene i financijske informacije i podaci pretvaraju u informacije relevantne za… …   Hrvatski jezični portal